Referenser

Företaget har levererat tjänster till följande slutkunder: Microsoft, OMX, DeLaval, Sjukvårdsrådgivningen SVR, Jello, Dametric, Jemacon Logistics, Stokab, Folksam, Posten, Nestlé, Kuponginlösen, Advania.