Företaget

Tait är specialister på produktutveckling inom IT.

Med vår unika erfarenhet i några av Sveriges mest intressanta och krävande produktprojekt garanterar vi att tait kommer att höja kvaliteten inom ert utvecklingsprojekt.

Inom tait har vi byggt upp en oerhörd erfarenhet av produktutveckling för avancerade IT system. Genom att knyta till oss flera av marknadens mest erfarna systemspecialister kan vi bidra med kvalitetshöjande åtgärder i samtliga faser av ert utvecklingsprojekt.